Haïti vormt het westelijke deel van het eiland Hispaniola, met als buurland de Dominicaanse Republiek. Haïti heeft een snel groeiende bevolking van intussen zo'n 10,5 miljoen inwoners. Het is het armste land op het westelijk halfrond en staat op plaats 168 van de Human Development Index. Door decennia van geweld, onrust en de vele natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling en van een goed werkende overheid is geen sprake. Haïti bestaat vooral uit heuvels en bergen. Het overgrote deel van de bevolking doet aan landbouw in moeilijke omstandigheden. Vele Haïtianen zoeken hun toevlucht in de steden.

Toegang tot sanitatie
35%

Onze ambitie in Haïti

Join For Water concentreert zijn activiteiten voortaan op 2 zones: het noordwesten en Belladère in het Centrum. Samen met zijn partners zet Join For Water vooral in op stroombekkenbeheer, volgens de principes van Integraal Waterbeheer. Deze aanpak houdt rekening met alle gebruikers - mens, dier en natuur binnen een volledig gebied - en vraagt veel overleg. De voedselzekerheid verhogen is een belangrijke ambitie, want vele Haïtianen lijden honger. 

Onze werking in Haïti

In het stroombekken van de rivier Moustiques, in het noordwesten, werkt Join For Water verder aan herstel en uitbreiding van de drinkwaterinfrastructuur; bronbeheer; vorming van gebruikers en beheercomités; vorming en sensibilisering rond goede hygiënische praktijken; en afvalbeheer. Voor de groenteteelt in de valleien en op de hellingen zijn zowel irrigatie als drainering nodig; bescherming tegen erosie op de hellingen en de vorming van de irrigatiecomités. 

In de zone rond Belladère, in het stroombekken van de rivier Onde Verte, centraal gelegen in Haïti, voert Join For Water geen infrastructuurwerken meer uit, maar ondersteunt en versterkt het de drinkwatercomités. Voor de werken rond Integraal Waterbeheer (IWB) concentreert Join For Water zich in een aantal pilootsites op de bescherming van de zone en op irrigatie. 

In de stroomgebieden van de rivieren Catinette, Denisse en Moustiques in de zone Môle Saint Nicolas in het noordwesten leven de mensen in grote voedselonzekerheid. Het klimaat is er bijzonder droog, de infrastructuur slecht en basisdienstverlening zoals drinkwater is er nauwelijks. Door in te zetten op IWB moet er meer lokaal geproduceerd voedsel beschikbaar zijn.

In het omvangrijke stroomgebied van Trois Rivières, in het noordwesten, werkt Join For Water aan de verbetering van de voedselzekerheid. De bewoners van dit gebied hebben maar beperkt toegang tot water, wat voedsel telen moeilijk maakt. In drie gemeenten coördineert Join For Water het overleg over het beheer van water, de bodem en de ecosystemen. 

Onze partners in Haïti

 • ODRINO
 • CBVRM - Comité de bassin versant Rivière Moustiques
 • ITECA - Institut de Technologie et d'Animation
 • ACF – Action contre la Faim
 • Heifer
 • Gret

Financiering en ondersteuning

 • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
 • EU - Europese Unie
 • Vlaamse overheid via VPWvO
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Duror (Terre Bleue) via Ondernemers voor Ondernemers 
 • North Sea Port via Ondernemers voor Ondernemers
 • Gemeente Berlare