Water voor 30.000 mensen

In de provincie Ituri (DR Congo) werd een Sectorplan Water voorbereid, aangestuurd door Join For Water en gebaseerd op uitgebreid veldwerk van onze lokale partner CIDRI. En intussen zijn de buizen voor een nieuw drinkwatersysteem in de stad Bunia toegekomen vanuit Oeganda. 

De voorbije 2 jaar werden in Ituri ongeveer 3.000 waterpunten door enquêteurs bezocht en in kaart gebracht. Alle watersystemen in de provincie werden bovendien aan een analyse onderworpen. Het spreekt voor zich dat dit in vele zones – tot in het equatoriaal regenwoud – qua logistieke opvolging geen eenvoudige klus was.  We zijn dan ook fier dat we de enorme hoeveelheid gegevens hebben kunnen verzamelen, ter voorbereiding van het sectorplan.

In Bunia, de hoofdstad van de provincie Ituri, werd met de lokale overheden over de inhoud overlegd en werden concrete aanbevelingen geformuleerd voor het plan. Alle overheden van de 5 grondgebieden in Ituri waren het eens over de prioriteiten. Er werd vastgelegd welke zones voorrang krijgen voor nieuwe drinkwatersystemen, en er werden normen opgelegd voor aanleg en onderhoud.

Inmiddels is een draft voor het sectorplan klaar. Begin 2019 wordt het voorgelegd ter goedkeuring. Ituri is hiermee de eerste provincie in DR Congo die over dergelijk plan beschikt, zoals de nieuwe waterwet voorschrijft.

Buizen voor Bunia

De stad Bunia barst uit haar voegen. Het inwonersaantal stijgt jaar na jaar. Mensen uit de omliggende rurale gebieden zoeken er werk en veiligheid. Dat laatste geldt ook voor een grote groep vluchtelingen die recent de etnische conflicten in de regio rond Djugu is ontvlucht.

Omdat de stijgende bevolking een enorme druk legt op de bestaande drinkwaterinfrastructuur, was een nieuw watersysteem in een van de wijken van Bunia noodzakelijk. De aanleg van dergelijk systeem, in dit geval voor ongeveer 30.000 mensen, is een complex proces en Join For Water houdt eraan dat alle actoren hun rol opnemen. Dat betekent onder meer dat we erop rekenen dat de overheden de doorvoer van materialen en bouwmiddelen mee ondersteunen, onder andere door uitzonderingen op belastingen voor de doorvoer te verlenen. Dergelijke voorwaarden zijn essentieel om de kosten te drukken, maar de goedkeuring ervan resulteert soms in grote vertragingen.

Enkele maanden geleden werd vanuit Kinshasa toestemming gegeven voor de vrijstelling op de heffingen. Onlangs vertrokken uit het naburige Oeganda vier vrachtwagens met buizen en materiaal naar Bunia. De bevolking graaft zelf de sleuven voor het buizennetwerk; in totaal ongeveer 16 km lang.

Binnenkort is het nieuwe watersysteem klaar, en kan de bevolking genieten van schoon, drinkbaar water.